PARAFIA POD WEZWANIEM ŚIĘTEGO JUDY TADEUSZA APOSTOŁA W ŁODZI

Święty Judo Tadeuszu - módl się za nami

HISTORIA PARAFII

 

1 października 1989 roku: - dekret Ordynariusza Diecezji Łódzkiej, ks. bp. Władysława Ziółka, erygujący rzymskokatolicką  parafię Św. Judy Tadeusza Apostoła; proboszczem zostaje mianowany ks. Grzegorz Klimkiewicz, dotychczasowy wikariusz parafii Opatrzności Bożej;

29 października 1989 roku:  - publiczne odczytanie Dekretu erygującego parafię podczas Mszy św. o godz. 12.00 w kaplicy  domu Zgromadzenia Sióstr św. Rodziny przy ul. Żuczej; pierwsza uroczystość odpustowa-; od tej pory mieszkańcy nowo powstałej parafii mogli uczestniczyć w niedzielnych mszach  odprawianych przez ks. Proboszcza w kaplicy Sióstr oraz w Domu Pomocy Społecznej (przy ul. Dojazdowej);

od października do grudnia 1989 roku: - poszukiwania placu pod budowę kościoła i ośrodka parafialnego; wstępna decyzja o wyborze  działki przy ul Kryształowej 22 A (obecnie: A. Książka 40), należącej do gruntów miejskich;

17 maja 1990 roku nastąpiło urzędowe wskazanie lokalizacyjne;

od stycznia do września 1990 roku: - trwały prace nad projektem budynków parafialnych; powstał koncepcyjny projekt plebanii (autor: inż. arch. Mirosław Rybak);

28 października 1990 roku: - odpust parafialny z udziałem ks. biskupa Władysława Ziółka; pierwsza Msza św. odprawiona na  placu przyszłej budowy kościoła i plebanii; poświęcenie krzyża i pierwszych naczyń liturgicznych;

3 maja 1991 roku - Uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski; Msze św. na działce parafialnej; zapoczątkowanie  systematycznego sprawowania Eucharystii i nabożeństw na placu budowy (w niedziele i święta o godz. 9 i 11 oraz we wtorki i środy o godz. 18.00; we wtorki jest odmawiana litania do Patrona  Parafii, a we środy Nowenna do Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy);

w maju 1991 roku:  - budowa tymczasowej, drewnianej kaplicy (z czasem nazwanej „szopką”; podczas prac  wykończeniowych plebanii i budowy kościoła służyła za magazyn; jej ostateczna rozbiórka nastąpiła w maju 2012 roku);

8 grudnia 1991 roku:- Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa seniora Józefa Rozwadowskiego; poświęcenie  przedmiotów liturgicznych: tabernakulum (dziś znajduje się ono w prezbiterium naszego kościoła),  chorągwi procesyjnych, baldachimu, ornatów;

10 czerwca 1992 roku: - decyzja o zmniejszeniu działki pod budowę kościoła i plebanii (z braku wystarczających środków finansowych na jej zakup); opracowanie nowych dokumentów wskazania lokalizacyjnego;

we wrześniu 1992 roku: - rozpoczęcie budowy budynku plebanii;

10 października 1992 r.: wmurowanie aktu erekcyjnego w fundamenty plebanii;

12 września 1992 roku: - powołanie ks. Zbigniewa Pniewskiego na pierwszego wikariusza parafii;

od kwietnia 1994 roku do października 1997 roku: - budowa plebanii (wznowiona po ponad rocznej przerwie);

19 listopada 1995 roku:  - poświęcenie pierwszego dzwonu i tymczasowej dzwonnicy;

październik 1997 roku:- przeniesienie kaplicy parafialnej z „szopki” do piwnicy domu parafialnego: pierwsza Msza św. w nowej kaplicy została odprawiona w sobotę 25 października o godz. 18;

w maju 1998 roku:  - zmiana porządku nabożeństw niedzielnych (godz. 8, 10 i 12); wprowadzenie codziennej mszy w dni powszednie (godz. 18).

16 czerwca 1998 roku: - zmiana na stanowisku proboszcza parafii; powołanie ks. Grzegorza Klimkiewicza na stanowisko Dyrektora Domu Księży Emerytów w Łodzi; nowym proboszczem zostaje mianowany ks. Piotr Miler, wikariusz parafii Zesłania Ducha Świętego w Łodzi;

w lipcu 1998 roku: - przeniesienie kartoteki i kancelarii parafialnej do budynku plebanii (z ośrodka parafii Opatrzności Bożej);

od lipca 1998 roku do października 1999 roku: - prace wykończeniowe wnętrz mieszkalnych plebanii; budowa ogrodzenia wokół działki parafialnej;

w listopadzie 1999 roku: - oddanie do użytku mieszkania ks. Proboszcza;

w czerwcu 2000 roku: - oddanie do użytku mieszkania ks. Wikariusza;

w grudniu 2000 roku: - zapoczątkowanie prac nad projektem kościoła parafialnego przez zespół architektów: Andrzeja i Przemysława Szustkiewiczów; zakończenie prac na koncepcyjnym projektem nastąpiło w kwietniu 2001 roku;

w kwietniu 2001 roku: - zatwierdzenie projektu koncepcyjnego budynku kościoła przez komisję kurialną; - złożenie wniosku do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Łodzi o pozwolenie na budowę;

od maja do grudnia 2001 roku: - perturbacje z uzyskaniem zgody na budowę kościoła: ustna odmowa wydania zgody na budowę przez Urząd Miasta Łodzi (powód odmowy: niezgodność przeznaczenia budynku kościoła z planami zabudowy obowiązującymi w otulinie Lasu Łagiewnickiego); pisemna odmowa wydania zgody na budowę przez Urząd Miasta Łodzi; złożenie przez księdza proboszcza odwołania od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego; odrzucenie odwołania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze; złożenie przez księdza proboszcza skargi na decyzje Urzędu i Kolegium do Naczelnego Sądu Administracyjnego;

18 marca 2003 r. - Rozprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i wydanie pomyślnego dla parafii wyroku, uchylającego odmowną decyzję Urzędu Miasta Łodzi. w rezultacie tego wyroku :

25 marca 2003 r. - nastąpiło wydanie pozytywnej decyzji przez Urząd Miasta Łodzi o warunkach zabudowy;

od kwietnia do lipca 2003 r. - prace nad szczegółowym projektem budynku kościoła; złożenie wniosku do Urzędu Miasta Łodzi o pozwolenie na budowę.

12 września 2003 r. - wydanie zgody na budowę i zatwierdzenie szczegółowego projektu budynku kościoła przez Urząd Miasta Łodzi.

2 października 2003 r. - początek prac budowlanych (podpisanie umowy z firmą budowlaną); budowa fundamentów kościoła (ukończona 22 listopada 2003 r);

14 grudnia 2003 r. - poświęcenie fundamentów kościoła przez ks. biskupa Ireneusza Pękalskiego;

od maja 2004 r. do listopada 2008 r. - budowa kościoła (od wznoszenia murów i konstrukcji dachu – do montażu instalacji i okien);

w listopadzie 2006 r. - pierwsze spotkanie katechezy dla dorosłych;

30 listopada 2008 r.- w kościele została po raz pierwszy odprawiona Msza św.; - poświęcenie murów kościoła przez ks. abp. Władysława Ziółka (podczas wizytacji kanonicznej);

wiosną i latem 2009 r. - montaż ogrzewania w kościele; prace wykończeniowe: wylewanie posadzki, tynkowanie i malowanie wewnętrznych ścian;

17 września 2009 r.- przenoszenie do kościoła wyposażenia kaplicy (znajdującej się w piwnicy plebanii);

18 września 2009 r.- przeniesienie Najświętszego Sakramentu z kaplicy do kościoła; Msza św. o godz. 18.00 – zapoczątkowanie codziennego odprawiania Eucharystii w kościele;

w październiku 2009 r.- powstanie chóru parafialnego;

w grudniu 2009 r.- ufundowanie i montaż witraża z wizerunkiem Patrona Parafii (rozeta nad głównym wejściem do kościoła); w następnym roku zostały ufundowane kolejne witraże: dwie boczne rozety – z przedstawieniami Maryi i Jezusa Zmartwychwstałego (w marcu 2010 r.); Czterej Ewangeliści – w narożnikach nawy kościoła (w kwietniu i maju 2010 r.); w prezbiterium – Czterej Archaniołowie (Michael, Gabriel, Rafael, Uriel [Anioł Stróż]) i koncert aniołów (w listopadzie i grudniu 2010 r.); wszystkie witraże powstały w pracowni ks. Tadeusza Żurawskiego (wg projektów Remigii Litwinowicz);

od 27 kwietnia do 4 maja 2010 r.- Misje Parafialne poprowadzone przez Misjonarzy Świętej Rodziny (ich pamiątką: nowy krzyż ustawiony obok wejścia do kościoła);

1 maja 2010 r.- Nawiedzenie Parafii przez kopię obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej;

od sierpnia 2011 r. do lutego 2012 r.- montaż granitowej posadzki w kościele wraz labiryntem i elementami ozdobnymi (wykonanymi wg projektów Remigii Litwinowicz w warsztatach MPK), symbolizującymi sakramenty, etapy życia ludzkiego oraz cykl natury;

latem 2012 r. (i latem 2013 r.) - budowa drogi procesyjnej wokół kościoła;

28 października 2012 r.- w związku ze zbliżającą się beatyfikacją papieża Jana Pawła II umieszczenie w kościele obrazu przyszłego błogosławionego; obraz ten (namalowany przez Remigię Litwinowicz) został poświęcony w dniu odpustu parafialnego przez ks. abp. seniora Władysława Ziółka;

od 24 kwietnia do 1 maja 2014 r. - pielgrzymka parafialna do Rzymu w związku z kanonizacją papieża Jana Pawła II;

28 maja 2014 r.- poświęcenie przez ks. abp. seniora Władysława Ziółka dwu nowo ufundowanych dzwonów („św. Józef” i „św. Juda Tadeusz”), odlanych 28 lutego 2014 r. w ludwisarni Felczyńskich; montaż wszystkich dzwonów na wieży kościoła nastąpił 18 czerwca 2014 r. w przeddzień Uroczystości Bożego Ciała;

O parafii

Parafia św. Judy Tadeusza Apostoła w Łodzi – rzymskokatolicka parafia położona w dekanacie Łódź-Stoki archidiecezji łódzkiej. Leży w północnej części miasta z siedzibą przy ulicy Antoniego Książka 40. Parafia erygowana 1 października 1989 przez biskupa Władysława Ziółka poprzez wydzielenie obszaru z północnej części parafii Opatrzności Bożej (osiedli Rogi i Powstania 1863 r.).

Kontakt z nami

Ks. Proboszcz - tel.: 42 659 99 16, e-mail: juda@archidiecezja.lodz.pl
Ks. Andrzej - tel.: 42 659 99 17
Admininistracja strony, e-mail: lukasz0694@gmail.com