PARAFIA POD WEZWANIEM ŚIĘTEGO JUDY TADEUSZA APOSTOŁA W ŁODZI

Święty Judo Tadeuszu - módl się za nami

POSADZKA W NASZYM KOŚCIELE

INFORMACJE

Posadzka kościoła - jak każdy element wystroju świątyni chrześcijańskiej może pełnić funkcję symbolu. Jako fragment gruntu ziemskiego, na którym egzystencji pewne i niezmienne - także do tego, co stałe w porządku religijnym. Dlatego w centrum posadzki naszego kościoła (pod "kopułą") jest labirynt - prastary symbol, występujący w wielu danych świątyniach, obrazujący chrześcijańską drogę życia, prowadzącą wierzących do "środka", czyli zbawienia i wiecznej jedności z Bogiem. Na posadzce oraz sakramentów, dzięki którym chrześcijanin nawiązuje i pogłebia swój kontakt z Trójcą świętą. w prezbiterium, miedzy ołtarzem a tabernakulum, znajdzie się  [1] krąg słoneczny  - symbol doskonałości Boga i sakramentu eucharystii (przypominający, że przestrzeń prezbiterium - szczególnie podczas sprawowania Mszy św. - powinna prowadzić myśli ku niebu - przyszłej "ojczyźnie" wszystkich chrześcijan). Przy wejściu do kościoła (w kruchcie) znajduje się [2] krąg ziemski - symbol ziemi i sakramentu pojednania(przypominający, że wkroczeniu do świątyni powinno towarzyszyć pragnienie nawrócenia i oczyszczenia z grzechów). W naro?nikach ko?cioła znajdą się symbole czterech pór roku , czyli czterech faz biologicznego życia człowieka -  [4] wiosny (wzrostu), [6] lata (dorosłości i sakrament chrztu ,  [8] jesieni (schyłku),  [10] zimy (śmierci)  , a pomiedzy nimi cztery inne symbole: [3] narodziny i sakrament chrztu (naprzeciwko ołtarza przy pierwszym stopniu prezbiterium),  [5] młodość i sakrament bierzmowania (w transepcie, pod rozetą z witrażem Matki Bożej),  [7] dojrzałość i sakramenty małżeństwa, kapłaństwa(na początku nawy głównej), [9] starość i sakrament namaszczenia chorych(w transepcie pod rozetą z witrażem Jezusa Zmartwychstałego) . Większość tych symbolicznych elementów [1,2,3,5,7,9] powstała z przetworzenia jednej z iluminacji św. Hildegardy z Bingen (średniowiecznej mniszki, poetki, malarki i kompozytorki).

 

O parafii

Parafia św. Judy Tadeusza Apostoła w Łodzi – rzymskokatolicka parafia położona w dekanacie Łódź-Stoki archidiecezji łódzkiej. Leży w północnej części miasta z siedzibą przy ulicy Antoniego Książka 40. Parafia erygowana 1 października 1989 przez biskupa Władysława Ziółka poprzez wydzielenie obszaru z północnej części parafii Opatrzności Bożej (osiedli Rogi i Powstania 1863 r.).

Kontakt z nami

Ks. Proboszcz - tel.: 42 659 99 16, e-mail: juda@archidiecezja.lodz.pl
Ks. Andrzej - tel.: 42 659 99 17
Admininistracja strony, e-mail: lukasz0694@gmail.com