PARAFIA POD WEZWANIEM ŚIĘTEGO JUDY TADEUSZA APOSTOŁA W ŁODZI

Święty Judo Tadeuszu - módl się za nami

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

 

OPIEKUN LSO ( LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA)

Ks. Andrzej Sobstel

 

KOŚCIELNY W NASZEJ PARAFII

  Pan Benedykt Scisłowicz

 

MINISTRANCI I LEKTORZY

Lektorzy

Żychalski Bartosz - Ceremoniarz
Doering Józef
Kunikowski Michał - Prezes ministrantów


Ministranci

Wiśniewski Łukasz - Administrator strony, Wiceprezes ministrantów
Galor Jakub - Skarbnik
Klepczarek Miłosz
Bartnicki Maciej
Dominiak Maciej
Galor Jan
Garmulewicz Filip
Gruszczyński Kamil
Janasik Wiktor
Jędrzejek Jakub
Kaczmarek Jakub
Korczyński Kamil
Kunikowski Mateusz
Mastalerz Michał
Materka Marcin
Szymczakowski Kamil
Szymczakowski Karol
Wojciechowski Michał

 

CENNE UWAGI DLA MINISTRANTÓW

Pełniący posługę przychodzi do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodził głównym wejściem do kościoła. Jeźeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczył w nich "świadomie i owocnie". Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi. Swojąpostawę i zachowaniem się dajć wiernym przykład właściwego i pełego uczestnictwa w Eucharystii.

 

ZBIÓRKI DLA MINISTRANTÓW

W każdy drugi piątek mięsiąca o godzinie 17:15 (wyjątek w miesiącu Październiku - godzina 17:00) W okresie wakacyjnym nie ma zbiórek (lipiec - sierpień)

O parafii

Parafia św. Judy Tadeusza Apostoła w Łodzi – rzymskokatolicka parafia położona w dekanacie Łódź-Stoki archidiecezji łódzkiej. Leży w północnej części miasta z siedzibą przy ulicy Antoniego Książka 40. Parafia erygowana 1 października 1989 przez biskupa Władysława Ziółka poprzez wydzielenie obszaru z północnej części parafii Opatrzności Bożej (osiedli Rogi i Powstania 1863 r.).

Kontakt z nami

Ks. Proboszcz - tel.: 42 659 99 16, e-mail: juda@archidiecezja.lodz.pl
Ks. Andrzej - tel.: 42 659 99 17
Admininistracja strony, e-mail: lukasz0694@gmail.com